İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU

Kişisel veri sahibi ilgili kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesinde KVKK’dan doğan hakları yer almaktadır. İlgili kişiler, bu haklara KVKK’nın 11. maddesinden ve internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninden ulaşabilirler.

İlgili kişiler Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemler saklı kalmak kaydıyla Şirket’e aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:
Şahsen başvuru,
Noter aracılığıyla,
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek,
Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndererek.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen yazılı başvuru*

Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Polaris İş Merkezi No:21 Kat:10 D:46 Sarıyer/İstanbul

Noter aracılığıyla başvuru

Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Polaris İş Merkezi No:21 Kat:10 D:46 Sarıyer/İstanbul

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize başvuru

mortenbilgi@hs02.kep.tr

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden başvuru

 

kvkk@btegitim.com

 

 

 

*Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

 

İlgili kişi talepleri Şirket tarafından KVKK 13/2 madde uyarınca ilgili kişi talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız

Randevu ve bilgi talebi için : 0850 755 02 83