BLOG / Riverbed -Bütünleşik Gözlemlenebilirlik Yaklaşımı

Dijital Deneyimi Aydınlatın ve Dijital Performansı Maksimize Edin

Kuruluşlar, IT genelinde verileri, iç görüleri ve eylemleri birleştiren bir gözlenebilirlik platformuna yatırım yaptıklarında, birbirinden bağımsız veri yığınlarını, sorunun hangi domain’den kaynaklandığını tespit etmek amacıyla uzun süren “savaş odası” tartışmalarını ve birbirinden bağımsız alarm yığınlarını ortadan kaldırabilirler. Domain’ler arasında daha hızlı, daha etkili karar vermeyi sağlayabilir, uzmanlık bilgilerini daha geniş bir şekilde uygulayabilir, müşterileri ve çalışanları için dijital deneyimi ve dijital performansı sürekli olarak iyileştirebilirler.

Hibrit çalışmaya, dağıtılmış bulut ağlarına ve modern uygulama mimarilerine geçişlerin hızlanması, günümüzün kompleks IT ortamına daha fazla karmaşıklık katmaktadır. Bunun yanında kullanıcıların, uygulamaların ve bunların bileşenlerinin dağıtık biçimde yayılması tüm bu karmaşık yapıların, birbirinden bağımsız geleneksel görünürlük çözümleriyle yönetilmesini çok daha zor bir hâle getirmektedir.

IT ortamlarında sorunlar ortaya çıktıkça, limitli şekilde yorumlanabilecek veya çok sınırlı biçimde eyleme dönüştürülebilecek çok büyük miktarda veri ve alarmlar ürer. Sorun giderme süreci, domain’ler arasında verileri manuel olarak ilişkilendirmek ve yorumlamak için “IT savaş odaları” ve son derece yetenekli BT personelinin uzmanlığını gerektirir.

Gözlenebilirlik kavramı tam olarak burada devreye girmektedir çünkü mevcut çözümler “bütüncül” yaklaşımdan yoksun olduklarından ötürü bu sorunları çözmekte yetersiz kalmaktadır. Sözde "tam yığın" görünürlük çözümleri bile, günümüzün dağıtık IT ortamının ölçeğiyle başa çıkmak için ilgili tüm telemetri ve örnek verileri yakalayamamakta ve dolayısıyla karmaşık IT sorunlarını çözmekte üstün performans sergileyememektedir. Çoğu çözüm yalnızca üç veya dört tür veri toplar ve bu da sadece bazı özel use case’ler için DevOps veya Site Reliability Mühendislerinin kullanımına sunulmakla sınırlıdır ve bu çözümler alarmın ötesinde hiçbir şey sunmazlar. Bu nedenle IT, halen sorunları manuel olarak araştırmak için kendi uzmanlarına güvenir.

Riverbed, gözlenebilirlik konusunda farklı ve üstün bir vizyon sunmakla birlikte, Alluvio Unified Observability çözüm ailesi, verileri, öngörüleri ve eylemleri birleştirerek tüm IT ekiplerinin kusursuz dijital deneyim ve uçtan uca performans sunmalarını sağlar.

Eyleme dönüştürülebilir içgörüler ve akıllı otomasyonla verilerin değerini çıkarın

Verileri sınırlayan veya örnekleyen diğer gözlenebilirlik çözümlerinin aksine, Riverbed platformumu dijital ekosistemdeki her işlemde tam aslına uygun kullanıcı deneyimi, uygulama ve ağ performansı verilerini yakalar. Ardından, farklı veri akışlarını bağlamsal olarak ilişkilendirmek, en doğru ve eyleme geçirilebilir iç görüleri sağlamak için AI(yapay zeka) ve ML(makine öğrenmesi) tekniklerini uygular. Data ilişkilendirme sürecini akıl koyarak yürütmesi, IT uzmanlarının sorunları araştırma sürecini otomatize etmeye imkân sağlamakta ve sorun çözüm süresini minimize etmektedir.


Full-Fidelity Telemetry

Alluvio Unified Observability, istemci cihazlardan, ağlardan, sunuculardan, uygulamalardan, bulut ortamlarından ve kullanıcıların kendilerinden tam aslına uygun verileri yakalar. Günümüzün dağıtık ortamlarının ölçeğiyle başa çıkmak için verileri örnekleyen diğer ürünlerin aksine, platformumuz her işlemi, paketi ve akışı yakalar. Ayrıca, yalnızca web ve mobil için değil, her tür uygulama için gerçek kullanıcı deneyimini (nicel ve nitel) analiz eder.


Tam aslına uygun(Full-fidelity) veriler, örnekleme nedeniyle önemli olayları kaçırmadan neler olup bittiğine dair eksiksiz bir resim verir.

Akıllı Analitik Datası

Alluvio Unified Observability, üçüncü taraf verileri de dahil olmak üzere farklı veri akışlarında AI, ML ve tescilli veri bilimi tekniklerini uygulayarak anormallikleri ve değişiklikleri tespit eder ve en önemli olayları daha hızlı ve hassas bir şekilde ortaya çıkarır.

Olayları esas olarak zamanında ilişkilendiren veya karmaşık varlık veritabanı entegrasyonları gerektiren diğer ürünlerin aksine, platformumuz çeşitli alanlardan ilgili her ölçümü toplama ve ilişkilendirme sürecini otomatikleştirir.

En iyi analitiği doğru veri kümesine uygulamak, BT'ye sorunların kapsamı, ciddiyeti ve düşük performansın nedeni hakkında daha doğru bilgiler sağlar.

 Eyleme Geçirilebilir Analizler

Alluvio Unified Observability, IT eylemleri için hazır, bağlam/yorumlanabilirlik açısından zengin, filtrelenmiş ve korele edilmiş iç görüleri sunar. Bu iç görüler, ortalama çözüm süresini hızlandırmak için domain’ler arası iş birliğine ve karar vermeye olanak tanır. Bunun sonucunda “IT savaş odalarında” harcanan zaman ve gereksiz eskalasyonlar minimum seviyeye iner. Açık API'ler aracılığıyla, bu eyleme dönüştürülebilir iç görüler, dijital deneyimi ve BT hizmet kalitesini iyileştirmek için kullanılan daha geniş bir araç ekosistemine de değer katar.

Otomatik Aksiyonlar

Alluvio Unified Observability, manuel düzeltmeyi ve otomatikleştirmeyi desteklemek için önceden yapılandırılmış ve özelleştirilebilir eylemlerden oluşan genişletilebilir bir kitaplık içerir.

İyileştirme eylemleri, araştırılan soruna dayalı olarak sistem tarafından tavsiye edilir, ancak IT personeli isteği doğrultusunda, önerilen düzeltici eylemin yürütülüp yürütülmeyeceği ve ne zaman uygulanacağı konusunda karar verme kontrolünü elinde tutar.


Sistem, sorun giderme sürecine dayalı olarak kontrol listeleri ve önerilen bir dizi düzeltme eylemi sağlayarak L1 personelinin sorunları eskalasyon gereği duymadan çözmesine olanak sağlar.

Bütünleşik Data

Örnekleme olmadan tüm IT ekosistemi ve gerçek kullanıcı deneyimi genelinde tam aslına uygun telemetriyi yakalayın ve birleştirin.

Bütünleşik İçgörü

Yalnızca DevOps'un değil, tüm IT alanlarının zorluklarını ele alan birleştirilmiş, bağlam açısından zengin, filtrelenmiş ve öncelik verilmiş içgörüler elde edin.

Bütünleşik Aksiyonlar

Sorun çözmeyi hızlandırmak için her düzeydeki personeli birleştirmek ve güçlendirmek için IT uzmanlarının en iyi iş akışlarına akıl katın ve otomatikleştirin.

Alluvio Unified Observability, birbirinden bağımsız veri yığınlarını, “IT savaş odalarını” ve sınırlı içgörü sağlayan alarm yığınlarını ortadan kaldırmaya, domain’ler arası karar vermeyi etkinleştirmeye, uzmanlık bilgilerini daha geniş bir şekilde uygulayabilmeye ve kuruluşlarının müşterileri/çalışanları için dijital hizmet kalitesini sürekli olarak iyileştirebilmeye olanak sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi için riverbed.com/unified-observability